Scherffenberg Møllers Fond er en familiefond stiftet i 1943

Fonden yder hovedsageligt studielegater til efterkommere af fondens stifter.
Læs historien om onkel Sigurd, information om fonden, og om hvordan der ansøges.

Se her hvordan du ansøger

Scherffenberg Møllers Fond

Fondens stifter

Sigurd Scherffenberg Møller stiftede i 1943 en familiefond til økonomisk støtte til sin slægt eller personer i hans tjeneste, hvis midler ikke gav mulighed for at opnå "standsmæssig levefod".
Sigurd var uddannet civilingeniør, han fik aldrig børn, men han var en mand, som gladeligt hjalp familie og venner i nød.

Læs videre om stifteren

Fonden i dag

Fonden har udviklet sig godt siden den blev stiftet, og det er stadigvæk familien der udgør fondens bestyrelse. Fonden har i nyere tid været i stand til at hjælpe unge i familien til uddannelsesformål.

Ud over at støtte unges uddannelser, kan bestyrelsen vælge at tilgodese ansøgninger, som eksempelvis vedrører

  • støtte til erhvervsmæssig kompetancegivende videreuddannelse i fritiden (Merconom, HD etc.)
  • ekstra hjælp til studerende med mindreårige børn
  • studiestøtte til børn af forældre, der er gift med eller lever i ægteskabslignende forhold med en descendent, og har boet hos denne, og været del af den daglige familie i min. 4 år
  • alvorlige personlige økonomiske udfordringer
  • etableringsstøtte ved start af virksomhed

Ovenstående supplerende legatportioner ydes kun i det omfang, økonomien tillader det og uden, at det går ud over fondens primære formål. Etableringsstøtte ved start af virksomhed ydes normalt som rentefrit lån.


Responsive image